Адвокатско дружество Николаев и партньори - недвижими имоти - natalya-letunova-m4DOppSy9cA-unsplash

Недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти

Сделките с недвижими имоти са едни от най-разпространените в ежедневието ни, но в същото време крият много рискове за продавачи и купувачи. Поради това, както и поради факта, че адвокатите ни притежават богат опит в тази област, екипът на Николаев и партньори акцентира върху тази сфера. Адвокатите ни работят ексклузивно по шест жилищни сгради в гр. София с общо над 170 апартамента, една от които въведена в експлоатация, а останалите – на различни етапи от строителството или проектирането. В допълнение, регулярно извършваме проучвания, консултации и осъществяваме сделки с предмет недвижими имоти за наши клиенти – физически лица и юридически лица. По време на работата си в най-голямата кантора на частен съдебен изпълнител в България, акцент в работата на адв. Иван Николаев е било именно проучването на недвижими имоти във връзка с осъществяване на принудително изпълнение върху същите.

Поради всичко гореизброено, имаме самочувствието на отлично подготвени експерти в имотните казуси, като работата с нас ще Ви даде увереност, че правите правилната инвестиция на разумна цена. Предлагаме Ви някои практически аспекти при имотните казуси, поради които си струва да се допитате до подготвен адвокат преди да предприемете имотна сделка:

При сделките за покупка на недвижими имоти съществуват реални рискове от недобросъвестни продавачи, фалшифицирани документи, тежести върху имотите, пороци в правото за собственост и други подобни, които могат да доведат до негативни финансови последици за Вас, а в по-лошия случай и до загубване на правото на собственост, без възможност да получите обезщетение от продавача си. Поради несъвършената система на водене на Имотния регистър в Службите по вписванията, много често се налага извършване на допълнителни справки с оглед проследяване на цялата история на имота. Само така можете да бъдете сигурни, че купувате от собственик, чието право не страда от порок. Не по-малки са рисковете и при закупуване на жилище „на зелено“, когато е много важно да бъде извършено щателно проучване на финансовото състояние на строителя и да сключите перфектен договор, който обезпечава правата Ви в максимална степен. Стандартната практика, която се прилага в България при покупката на недвижим имот, е да бъде направена електронна справка в Имотния регистър и да бъдат прегледани последните няколко нотариални акта, с които същият е бил прехвърлян. Нашата работа ни е убедила, че в повечето случаи подобен подход не дава вярна представа за състоянието на недвижимите имоти, особено тези, находящи се в гр. София. Множеството регулационни планове, приемани и губили действието си през годините, отчуждителните процедури и последваща им отмяна, реституционните претенции от трети лица, дублираните партиди в Имотния регистър и прочее аспекти от битието на един недвижим имот изискват много щателно проучване, свързано със снабдяване с множество удостоверения, скици и други документи от общини, кадастър, правоспособни лица по геодезия, общински служби по земеделие, областни управления и прочее, на базата на които да бъде изготвен качествен правен анализ. Това усилие си заслужава да бъде направено пред перспективата да загубите правото на собственост върху закупения от Вас имот без възможност да си възстановите заплатените средства.

В допълнение, когато използвате заемни средства за покупката е не по-малко важно да сте сигурни, че договорът за кредит, който сключвате с избраната от Вас банка, не съдържа неравноправни условия вследствие на които да плащате повече. Ипотекирането на закупувания от Вас имот също заслужава специално внимание, тъй като това е тежест, която остава върху имота Ви понякога в течение на десетилетия.

Обратната страна на тази сделка – продажбата на недвижим имот, също крие рискове и изисква компетентно правно консултиране, за да сте сигурни, че ще получите парите си в уговорените срокове, както и, че ще сте защитени от неоснователни бъдещи претенции от страна на купувача за недостатъци на продадения имот. В зависимост от спецификите на конкретната сделка, можем да препоръчаме ипотекиране във Ваша полза на недвижимия имот, издаването на запис на заповед във Ваша полза от страна на купувача или друг способ, който да гарантира получаването на продажната цена.

Нашият богат практически опит в работата със строителни фирми, физически лица, нотариуси и частни съдебни изпълнители ни позволява да идентифицираме всички рискове при всяка конкретна имотна сделка. Винаги прилагаме индивидуален подход за да защитим в максимална степен интересите на клиентите си. Принципът ни е да сме заедно с клиента през етапи от подобна сделка – започвайки от преговорите, през проучването на имота и сключването на предварителния договор, работата по договора за кредит и договора за ипотека с банката, до нотариалното изповядване на сделката и извършването на плащанията по нея.

Свързани публикации

bg_BG