Правни услуги

Всеки успешен бизнес се нуждае от адекватно, навременно и бързо правно обслужване, от регистрацията и вписване на промени през преструктуриране, провеждане на събрания, до защита при ликвидация и несъстоятелност.

Сделките с недвижими имоти са едни от най-разпространените в ежедневието ни, но много често представата за тях като процедури и предмет е много изкривена и неточна, което води до неоправдани и непредвидени рискове.

Технологията на разпределения регистър (DLT) вече променя начина на работа на финансовата система с приложение, вариращо от интелигентни договори до изцяло нова философия за извършване на плащания, вземане на заеми и инвестиране.

Инвестиционните намерения в строителството са преминават своите етапи на проучване, преговори, проектиране, одобряване, строеж, въвеждане в експлоатация, едва след което същите са реализирани.

Делегирането на извършване на действия от компетентни лица пред органите на властта, включително съдебната,  е единственият правилен подход за крайното решаване на проблемите.

Паричните потоци не винаги “текат” в желаната посока и с приемливи срокове, като причините за това могат да бъдат най-разнообразни, и да влияят както на ефективността, така и на ефикасността на събирането на вземания.

Всеки успешен бизнес се нуждае от адекватно, навременно и бързо правно обслужване, от регистрацията и вписване на промени през преструктуриране, провеждане на събрания, до защита при ликвидация и несъстоятелност.

Сделките с недвижими имоти са едни от най-разпространените в ежедневието ни, но много често представата за тях като процедури и предмет е много изкривена и неточна, което води до неоправдани и непредвидени рискове.

Технологията на разпределения регистър (DLT) вече променя начина на работа на финансовата система с приложение, вариращо от интелигентни договори до изцяло нова философия за извършване на плащания, вземане на заеми и инвестиране.

Инвестиционните намерения в строителството са преминават своите етапи на проучване, преговори, проектиране, одобряване, строеж, въвеждане в експлоатация, едва след което същите са реализирани.

Делегирането на извършване на действия от компетентни лица пред органите на властта, включително съдебната,  е единственият правилен подход за крайното решаване на проблемите.

Паричните потоци не винаги “текат” в желаната посока и с приемливи срокове, като причините за това могат да бъдат най-разнообразни, и да влияят както на ефективността, така и на ефикасността на събирането на вземания.

Какво още можем да предложим?

Адвокатите ни имат богат практически опит и в защита от административни органи, общини и държава, от монополисти, банки, извършване на разводи по взаимно съгласие, брачни договори, наследство и делбa. Свържете се с нас!

bg_BG