За Дружеството

Адвокатско дружество Николаев и Партньори беше създадено от екип от юристи със солиден опит в търговското, гражданското и административното право, с мисията да предложи на българския пазар правна услуга, която да е качествена, практически насочена, индивидуално ориентирана и предоставена в минимални срокове. С други думи, нашата цел е да предоставяме на клиентите си работещи решения. Позиционираме се в обслужването на корпоративни клиенти и предприемачи, като в практиката си поставяме акцент върху областите, в които партньорите и асоциираните партньори на дружеството имат достатъчен практически опит – корпоративно право, вещно право (недвижими имоти), строително право, събиране на вземания и защита от кредитори, процесуално представителство. Партнираме си с колеги – експерти в останалите области на правото, поради което сме способни да предложим услуги в целия правен спектър.

В практиката си се убедихме, че за вземане на оптималните правни решения винаги е необходима и счетоводно-финансова експертиза. Поради това направихме следващата стъпка в развитието си, започвайки да си партнираме и с екип от счетоводители, които могат да предложат пълно счетоводно обслужване и счетоводни консултации.

Мисията на правно-счетоводния ни екип е да предложи на българския пазар иновативно правно-счетоводно обслужване. Нашата цел е да освободим търговските дружества и предприемачите от необходимостта да влагат време и усилия в ежедневните правни и счетоводни въпроси, като вместо това ги пренасочат в “core” бизнеса си. Нашата идея е не просто да даваме правно-счетоводни решения при поискване, а да следваме отблизо бизнеса на клиентите си с перспективата да намираме правно-счетоводните решения, които ще доведат до оптимизации и ще създадат предпоставки за генериране на по-големи печалби. Постигаме това с индивидуален подход и задълбочена работа за опознаването на практическите аспекти на всеки един бизнес и набелязване на неговите конкретните нужди.

Вярваме, че успехът неизменно следва усилената и целенасочена работа. Обичаме да работим и да успяваме заедно с клиентите си. Каним Ви да станете част от общия ни успех.

bg_BG