Правни калкулатори

Тези калкулатори се предоставя за свободно ползване със съдействието на Адвокатско дружество Николаев и партньори. Изчисленията са базирани на разпоредбите на съответните тарифи и актовете за прилагането им, подробно посочени във всеки един от калкулаторите, заедно с датата на последното изменение, за сверяване на точността и актуалността, като всеки един от тях предоставя възможност за изчисляване на крайната цена за всяка една посочена услуга, сделка, или вид дело, които биха се дължали от страните. За повече информация посетете съответния калкулатор!

Калкулаторът изчислява пропорционалния минимален адвокатски хонорар, държавните такси за образуване на делата на три инстанции, производствата по частни жалби, както и други  разноски и крайни цени.

Калкулаторът изчислява крайните цени, формирани от нотариалните такси, адвокатския хонорар, местния данък за придобиване, такса вписване и прехвърляне на недвижими имоти при всяка една хипотеза на сделки и придобивания на имоти.

Калкулаторът изчислява пропорционалния минимален адвокатски хонорар по делата, дължимите такси към съдебния изпълнител за образуване на делото и за отделни изпълнителни действия.

Калкулаторът изчислява пропорционалния минимален адвокатски хонорар в общата хипотеза при съставяне на писмен договор, споразумение и т.н. За сделки с недвижими имоти следва да се ползва специалния калкулатор за това.

Калкулаторът изчислява пропорционалния минимален адвокатски хонорар, държавните такси за при обжалване на административни актове по съдебен ред.

Свържете се с нас!

За повече информация относно конкретен казус или дело използвайте предоставената контактна форма или директно ни потърсете на предоставените телефон, електронна поща и адрес на кантората.

Калкулаторът изчислява пропорционалния минимален адвокатски хонорар, държавните такси за образуване на делата на три инстанции, производствата по частни жалби, както и други  разноски и крайни цени.

Калкулаторът изчислява крайните цени, формирани от нотариалните такси, адвокатския хонорар, местния данък за придобиване, такса вписване и прехвърляне на недвижими имоти при всяка една хипотеза на сделки и придобивания на имоти.

Калкулаторът изчислява пропорционалния минимален адвокатски хонорар по делата, дължимите такси към съдебния изпълнител за образуване на делото и за отделни изпълнителни действия.

Калкулаторът изчислява пропорционалния минимален адвокатски хонорар в общата хипотеза при съставяне на писмен договор, споразумение и т.н. За сделки с недвижими имоти следва да се ползва специалния калкулатор за това.

Калкулаторът изчислява пропорционалния минимален адвокатски хонорар, държавните такси за при обжалване на административни актове по съдебен ред.

Свържете се с нас!

За повече информация относно конкретен казус или дело използвайте предоставената контактна форма или директно ни потърсете на предоставените телефон, електронна поща и адрес на кантората.

bg_BG