Адвокатско дружество Николаев и партньори - строително право - svetlozar-apostolov-I_AcuSVwGYU-unsplash

Строително право

Екипът на Николаев и Партньори обслужва проекти за жилищно и промишлено строителство на водещи строителни фирми. Адвокатите ни работят ексклузивно по шест жилищни сгради в гр. София с общо над 170 апартамента, една от които въведена в експлоатация, а останалите – на различни етапи от строителството или проектирането. Участваме в цялостното разработване на тези проекти – от проучването на парцелите за строителството, през преговорите със собствениците, проектирането, одобрението на инвестиционните проекти, строителния процес, процеса по въвеждане в експлоатация, до продажбата им. Участвали сме и в проекти в индустриалното строителство, като понастоящем разработваме такъв за логистичен център на чуждестранен инвеститор в покрайнините на гр. София. Ежедневно контактуваме със строители, проектанти, държавни и общински власти, експлоатационни дружества и работим по проучване на недвижими имоти и по разрешаване на административни и други пречки, възникващи в процеса на проектирането и строителството. Тази регулярна работа и комуникация в областта на строителството ни позволява да идентифицираме всички актуални проблеми, с които би се сблъскал един инвеститор. Управляващият партньор – адв. Иван Николаев има над 5 години опит в специализирани кантори и държавни институции, занимаващи се със строителство – вследствие на което притежава богата експертиза в посочената област, както и контакти със строителните предприемачи в цяла България.

Работата с нас по осъществяването на Вашия строителен проект Ви гарантира най-високо ниво на правно обслужване, изразяващо се в щателно проучване и консултиране на целия проект и бърза намеса при възникване на административни и други пречки. Вследствие на богатия ни практически опит сме запознати отлично с тънкостите в строителния процес, благодарение на което можем да Ви помогнем да спестите пари и време. Винаги сме готови да се обърнем и към нашите партньори – проектанти, строители, счетоводители и финансисти, за да ви осигурим пълен спектър от услуги и възможно най-добрите решения.

Често задавани въпроси

Строителните спорове могат да обхващат отношенията по договори за строителство като срокове за изграждане, качество на изпълнение, отношения между участниците (възложител, проектант, строител-изпълнител, надзор), но и административни спорове (одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж, въвеждане на обекти в експлоатация, включително производства с незаконни строежи), а на следващо място и спорове с експлоатационни дружества.

Разрешаването на един строителен спор може да се осъществи по съдебен ред – пред граждански или административен съд, чрез образуване на исково производство или предхождащото го опезпечително производство, както и по директно обжалване на административни актове, или чрез оспорване на актове на администрацията по административен ред, преди да се образува съдебно дело. Други способи са медиацията и арбитражът.

Отговорността по начало се дели на договорна и деликтна (за увреждане), както и административна (административен акт, отказ за издаване на такъв и/или глоба / имуществена санкция) и дори наказателна. Видовете вреди, които подлежат на обезщетяване, могат да бъдат имуществени – засягат материални интереси, неимуществени – напр. нарушаване на авторски права при проектиране, уронване на доброто име и др. Вредите също така могат да се изразяват в претърпяна загуба или пропусната полза.

Свързани публикации

bg_BG