Калкулатор за минимални адвокатски хонорари при съставяне на писмени договори

Калкулаторът предоставя възможност и за изчисляване минималните адвокатски възнаграждения, които се дължат съгласно приетата тарифа, като формиране на крайната дължима цена. Адвокатско дружество Николаев и партньори не носи отговорност при евентуални технически грешки и неточности в изчисленията.

Изчисленията са базирани на разпоредбите на Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (изм., бр. 88 от 04.11.2022 г.).

bg_BG