Текущо правно обслужване viktor-kiryanov-zQjQaEiAafk-unsplash

Корпоративни правни услуги

Текущо правно обслужване

Развиващият се бизнес поставя ежедневни предизвикателства, които е невъзможно да се предвидят, но изискват навременно и компетентно право обслужване – например недобросъвестно поведение на контрагенти, в това число клиенти, непредвидени преустановявания на комунално-битови услуги, жизненоважни за работната среда, неоснователно предявяване на претенции срещу дружеството, нововъведения в санитарните изисквания за работодатели и производители, форсмажорни ситуации, включително изваждане от движение на служебни моторни превозни средства по време на извършване на дейността на дружеството и в работно време. Примерите не са изчерпателни, но понякога могат да представляват непреодолими пречки за възстановяване на нормалния ритъм на работа, а дори и за възстановяването на работата на дружеството изобщо. Понякога тези въпроси изискват много точна и бърза реакция, за предотвратяване на дългосрочните последици за един бизнес. Нашият богат практически опит в обслужването на дружества и бизнеси в почти всички сфери на икономическите дейности, например строителството, недвижимите имоти, събирането на вземания, болничната и лекарска дейност, лозаро-винарството, производството на перилни препарати, търговията на едро и дребно, както и отдаването под наем на тежка строителна техника, може да Ви бъде от полза, когато това е необходимо. Ние ще бъдем Ваши партньори за разрешаването на всички правни въпроси, свързани с Вашата дейност.

bg_BG