Трудово право

Корпоративни правни услуги

Трудово право

Трудово-правните казуси неизменно съпътстват всеки успешен бизнес. Неправилното планиране на дейността на дружеството съобразно работната му сила може да доведе до неблагоприятни последици от финансово естество, а дори да повлияе на работния процес крайно негативно. Практически недобре регламентираните условия на труд, отпуски, заплащане, работни задължения, правилник за реда на работното място, задължения за конфиденциалност, защита на личните данни, отчетност и приемственост на работата между служителите могат да се окажат единствената пречка пред растежа на бизнеса, поради постоянно съпътстващите неясноти при протичането на работния процес. Правилната регламентация на работния процес може да сведе до минимум рисковете в отношенията на работодателя със служителите му, но и да има крайно благоприятни последици за дългосрочната производителност и развитие на една фирма. В тази връзка, ние сме готови да Ви помогнем в изготвянето на документацията за ТРЗ, договори, приложения, вътрешни правила и т.н., както и да Ви съдействаме за извънсъдебното или съдебно уреждане на възникналите трудови спорове.

bg_BG